Om FNG

Förlagshuset Nordens Grafiska AB är godkända för efterbehandling av Svanenmärkta produkter.

Vår affärside:
Med hjälp av modern teknologi och god personell kompetens förädla tryckta produkter med en sådan effektivitet och till en sådan kvalitet och lönsamhet att vi stannar kvar på marknaden som ett av Nordens ledande bokbinderier.

Vår kvalitetspolicy:
Vi på Förlagshuset Nordens Grafiska arbetar samtliga för att producera och leverera produkter som uppfyller högt ställda kvalitetskrav. I centrum står hela tiden kunden och dennes krav och önskemål. Inom företaget arbetar vi optimalt med att samordna våra resurser så att slutresultatet blir det som vår kund önskat sig.

Förlaghuset Nordens Grafiska AB driver också småskalig förlagsverksamhet genom Corona Förlag

IMG_5133