Falsning

Vi har 4 falsmaskiner i olika storlekar från 49 till 94 cm, och i vår 94:a kan vi även falsa 32-sidiga ark i format upp till A4.

Om ni har frågor om falsning, utskjutningar eller liknade, kontakta gärna någon av våra duktiga arbetsledare i produktionen!

Vi klarar följande gramvikter:

  • 32-sid ark, 90-100g (max A4)
    (beror på papprets bulk)
  • 16-sid ark, upp till 130g
    (i vissa fall upp till 150my)
  • 8-sid ark, 130-170g
  • ark-format från 49 till 94 cm

(angivna gränsvärden är för att undvika strålveck)