Falsning

Vi har 4 falsmaskiner i olika storlekar från 49 till 94 cm, och i vår 94:a kan vi även falsa 32-sidiga ark i format upp till A4.

Om ni har frågor om falsning, utskjutningar eller liknade, kontakta gärna någon av våra duktiga arbetsledare i produktionen!

Vi klarar följande gramvikter:

  • 32-sid ark: 90–100g (max A4)
    – beror på papprets bulk
  • 16-sid ark: upp till 130g
    – i vissa fall upp till 150my
  • 8-sid ark: 130–170g
  • ark-format mellan 49 och 94 cm