Handbokbinderi/Privatbokbinderi

Även om maskinerna är till stor nytta så kan inte alla projekt utföras av dem. Vissa steg i produktionen kan vara ovanligt komplicerade och därför kräva manuellt arbete för att uppnå det utförande ni önskar. Vi utför enklare handarbeten som istick av bilagor, inklistringar osv. De mer komplicerade handarbeten lämnar vi till vårt privatbokbinderi som kan stå till tjänst med i princip alla utförande av böcker.

All produktion av böcker kan inte utföras med hjälp av maskiner. Vid mer exklusiva böcker och då projekt sträcker sig ut över det vanliga måste böckerna handbindas. Vi utför alla typer av bokbindningar, så som skinnband, kasetter, förhandsexemplar osv. Allt som inte kan lösas av maskinerna löser vi här på privatbokbinderiet.