Inhängning

Vår Kolbus inhängningsmaskin klarar högt ställda krav på kvalitet, snabbhet och driftssäkerhet. Vi kan hänga in böcker med mjuka pärmar (plastpärmar) eller tunna pärmar (ned till 300 gr). Vi har en halvautomatisk läsbandsiläggare.

Vi klarar följande format:

  • från 100×100 till 300×370 mm
  • i tjocklek klarar vi tunna och tjocka böcker
    • från 2,5 till 60 mm
  • för liggande A4 går det endast att välja rak rygg