Svensk Bokkonst 2016

Svensk Bokkonst har år valt att lyfta fram 25 föredömligt producerade fysiska böcker

Av dessa 25 har vi varigt med och producerat 5 stycken vilket gör oss till Sveriges mest framgångsrika bokbinderi.

Detta är vi mycket stolta över och de pekar på att vi är på rätt spår med vårt pågående arbete mot en höjd kvalitetsnivå

Läs mer om alla bidragen på Svensk bokkonst hemsida, http://www.svenskbokkonst.se/

Ny hemsida!

Välkommen till FNGs nya hemsida, är det något ni som läsare tycker saknas så hör gärna av er.

Hemsidan kommer att uppdateras löpande och diverse små tips för att förbättra och förenkla processen gällande framställande av böcker är på väg.