Produktion

robert_ohlssonRobert Ohlsson – Arbetsledare produktion
Ansvarar för materialinköp, pärmtillverkning, limbindning samt inhängning
040-286105
produktion@fng.se

 

ronny_jeppsonRonny Jeppson – Arbetsledare Produktion
Ansvarar för inleveranser, avbryttning, falsning samt linnetrådshäftning
040-286122
produktion@fng.se