Svensk Bokkonst 2016

Svensk Bokkonst lyfte i år fram 25 föredömligt producerade fysiska böcker, där vi var delaktiga i 5 stycken, något som gör oss till Sveriges mest framgångsrika bokbinderi.

Vi är mycket stolta över detta, och visar att vi är på rätt spår med vårt pågående arbete med en höjd kvalitetsnivå.

Läs mer om alla bidragen på Svensk bokkonst hemsida, www.svenskbokkonst.se

 

Ny hemsida!

Välkommen till FNGs nya hemsida!

Om det är något du sakar, så hör gärna av dig till oss!

Hemsidan kommer att uppdateras löpande och diverse små tips för att förbättra och förenkla processen gällande framställande av böcker är på väg.