Offertförfrågan & produktionsfakta

Skicka gärna en förfrågan till vår offert-avdelning på offert@fng.se. Grundläggande uppgifter enligt nedan, men bra om det framgår om utskjutningen avviker från 16s falsning.

Hårdband

 • Titel, arbetsnamn eller projektnamn
 • Format & Upplaga
 • Antal sidor & Utskjutning
 • Linnetrådshäftning eller Limbindning
 • Typ av Rygg, Överdrag och FoE

Mjukband

 • Titel, arbetsnamn eller projektnamn
 • Format & Upplaga
 • Antal sidor & Utskjutning
 • Linnetrådshäftning eller Limbinding

Produktionsfakta

Produktinformation finns under Produkter, och våra olika arbetsmoment hittar du under menyn Bokbinderi.

Falsning

 • 32-sid ark, 90-100g (max A4)
  (beror på papprets bulk)
 • 16-sid ark, upp till 130g
  (i vissa fall upp till 150my)
 • 8-sid ark, 130-170g
 • ark-format från 49 till 94 cm

(angivna gränsvärden är för att undvika strålveck)

Upptagning

 • råformat 100×115–300×390 mm
 • övriga mått plockar vi för hand
 • upp till 28 stationer

Pärmtillverkning

 • 155×110–660×405 mm
 • papp-tjocklek på minst 1 mm
 • rak tunn lösrygg
 • rund rygg (ej liggande A4)
 • hård rygg (minst 10 mm bokblock)
 • klotrygg (minst 20mm in på fram/bak)

Linnetrådshäftning

 • råformat 80×150–300×390
  för hårdband minst 105×150
 • vid tvärformat, råformatet får inte överstiga 305 mm i framkant, annars tillkommer kostnad för extra renskärning

Inhängning

 • skuret format
  100×100–300×370 mm
 • bokblock 2,5–60 mm
 • för liggande A4 går det endast att välja rak rygg
 • läsband – bredd max 295mm
 • linnetrådshäftad, råformatets höjd minst 150 mm
 • kapitälband, bokblock minst 7mm
 • rak hård rygg, bokblock minst 10mm
 • rund rygg, bästa rundningen blir när bokblocket minst 7 mm

Limbindning

 • mått upp till liggande A4
 • format bredare än 245mm minskar höjden mot reduceringstabell – rådfråga oss om formatalternativ
 • tjocklekar upp till 60 mm
 • på ark upp till 16 sidor kan vi limma med perforering i ryggen, och då behövs ingen fräsmån – bättre hållbarhet än fräsning
 • högbestruket papper fungerar dåligt med limbindning, vi förordar därför istället linnetrådshäftning

Skyddsomslag

Skyddsomslag kan vi köra maskinellt upp till max 900 mm, inklusive flikar på 50-150 mm – i övriga fall monterar vi skyddsomslagen för hand.

Högbestruket papper

Högbestruket papper rekommenderar vi att man linnetrådhäftar då lim inte fäster lika bra på högbestruket.