Svensk Bokkonst 2016

Svensk Bokkonst lyfte i år fram 25 föredömligt producerade fysiska böcker, där vi var delaktiga i 5 stycken, något som gör oss till Sveriges mest framgångsrika bokbinderi.

Vi är mycket stolta över detta, och visar att vi är på rätt spår med vårt pågående arbete med en höjd kvalitetsnivå.

Läs mer om alla bidragen på Svensk bokkonst hemsida, www.svenskbokkonst.se