Falsning

Vi har 4 falsmaskiner i olika storlekar från 49 till 94 cm, och i vår 94:a kan vi även falsa 32-sidiga ark i format upp till A4.

Om ni har frågor om falsning, utskjutningar eller liknade, kontakta gärna vår duktiga arbetsledare i produktionen!

Vi klarar följande gramvikter:

  • 32-sid ark, 80-100g (max A4)
  • 16-sid ark, upp till ca 170my
  • 8-sid ark, upp till ca 230my
  • ark-format från 49 till 94 cm
  • vid trådhäftning kan 8s arkdelar med för låg bulk behöver prepress göra utskjutning för instick till 16s arkdelar … 4s ark går alltid som kappa runt näst sista arket

(angivna gränsvärden är för att undvika strålveck)