Välkommen!

Förlagshuset Nordens Grafiska AB är ett av Sveriges största bokbinderier med stor kapacitet inom alla delar av efterbehandling och förädling av tryckta produkter beläget centralt i Malmö

Vår kärnverksamhet är framställning av linnetrådshäftade hårdband samt mjukband. Givetvis gör vi även limbundna produkter.

Bokbinderiet Förlagshuset Nordens Grafiska AB startade 1974 som en naturlig fortsättning av gamla Förlagshuset Norden som tidigare framförallt producerade uppslagsböcker och finare böcker. Nordens Familjebok och Lilla uppslagsboken är verk som är kända för de flesta svenskar.