Kontakt

Förlagshuset Nordens Grafiska AB
Post:  Box 5, 201 20 Malmö
Leverans:  Nobelvägen 133, 212 15 Malmö

Org.nr.:  556813-8142
Växel:  040-28 61 00
Kontakt:  info@fng.se
Offert:  offert@fng.se


Företagsledning

Max Ohlsson, VD, max.ohlsson@fng.se, 040-28 61 01

Christoffer Olsson, vVD, christoffer.olsson@fng.se

Offerter

Order &
Projektledning

Planering

Arbetsledare

Leveranser

Recep Yusuf (Ritchie), produktion@fng.se, 040-28 61 24

Fakturering & Löner

Annette Weinebäck, annette.weineback@fng.se, 040-28 61 06