Om FNG

Förlagshuset Nordens Grafiska AB är ett av Sveriges största bokbinderier med stor kapacitet inom alla delar av efterbehandling och förädling av tryckta produkter, och är beläget i centrala Malmö.

Historia

Bokbinderiet Förlagshuset Nordens Grafiska AB startade 1974, som en naturlig fortsättning av gamla Förlagshuset Norden som tidigare framförallt producerade uppslagsböcker och finare böcker. Nordens Familjebok och Lilla uppslagsboken är verk som är kända för de flesta.

Kärnverksamhet

Vår kärnverksamhet är framför allt att framställa linnetrådhäftade hårdband och mjukband, men vi servar givetvis även våra kunder med limbundna hårdband och mjukband, snittning (som vi är ensamma om i Skandinavien), såväl som handarbete i vårat eget handbokbinderi.

Affärsidé

Att med hjälp av teknik och kompetens förädla tryckta produkter med en sådan kvalité, effektivitet och lönsamhet att vi stannar kvar på marknaden som ett av Nordens ledande bokbinderier.

Svanenmärkning

Vi är godkända för efterbehandling av Svanenmärkta produkter.

Kvalitetspolicy

Vi arbetar för att producera och leverera produkter som uppfyller högt ställda kvalitetskrav. I centrum står kunden och dennes krav och önskemål, och inom företaget arbetar vi optimalt för bästa möjliga slutresultat.

Förlag

Vi driver även en småskalig förlagsverksamhet genom Corona Förlag.