Pärmskiss

Skissen är endast en vägledning och kan variera beroende på bindningstyp och papper.
Den nedladdningsbara Excel-filen (nedan) räknar ut omslagsmåtten för Hårdband och Flexoband:

 • Hårdband (pärmpapp)
  • 1,9 mm
  • 2,3 mm
  • 3,0mm
 • Flexoband
  • mjukband med formering
 • Pärmskiss i Excel-format
  (bredd, höjd, ytvikt, my-värde och val av omslagstyp)